I. Sąvokos

 1. Šioje skiltyje pateiktos savokos yra naudojamos šių taisyklių supratimui ir aiškinimui:
 2. Pardavėjas – MB „ZBIKE” (įmonės kodas 305711867, adresas S. Raštikio g. 28, LT-50130 Kaunas), kuris vykdo prekių pardavimą Pirkėjams.
 3. Pirkėjas – asmuo arba juridinio asmens atstovas, įsigijantis prekes iš Pardavėjo.
 4. Prekė – tai fizinis daiktas, kurį Pirkėjas įperka iš Pardavėjo.
 5.  Internetinė parduotuvė – elektroninė platforma, kurioje Pirkėjai gali peržiūrėti ir įsigyti prekes per internetą.
 6. Tiesioginis pardavimo taškas – fizinė vieta, kur Pirkėjai gali apsilankyti ir tiesiogiai įsigyti prekes iš Pardavėjo.
 7. Užsakymas – Pirkėjo veiksmas, kuriuo jis pasirenka ir patvirtina norimas prekes bei nustato kiekį, kurį nori įsigyti.
 8. Apmokėjimas – veiksmas, kuriuo Pirkėjas atlieka mokėjimą už įsigytas prekes pagal nustatytą kainą ir pasirinktą apmokėjimo būdą.
 9. Grąžinimas – veiksmas, kuriuo Pirkėjas grąžina Pardavėjui įsigytas prekes dėl įvairių priežasčių, tokias kaip defektai, netinkama kokybė ar kitos nenumatytos problemos.
 10. Ginčai – bet kokie nesusitarimai, nesutarimai ar problemos, kylančios tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl prekių kokybės ar kitų susijusių klausimų.
 11. Galiojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos teisės aktai, kurie reglamentuoja prekių pardavimą ir pirkimą bei apsaugo Pirkėjų teises ir interesus.

Informuoti sprendimai – sprendimai, priimti Pirkėjo po detalaus prekių informacijos, savybių ir sąlygų apsvarstymo ir įvertinimo.

 

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, kuris pirks prekes iš elektroninės parduotuvės www.inobeast.com (toliau – Pirkėjas), ir MB ZBIKE (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, kai Pirkėjas perka prekes iš elektroninės parduotuvės. Perkant prekes iš elektroninės parduotuvės, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pirkėjas patvirtina Taisykles, susipažinęs su jomis ir paspaudęs varnelę prie teiginio „Sutinku su inobeast.com naudojimo sąlygomis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas Šalims, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, atsakomybė tarp šalių ir kitos su prekių pirkimu iš inobeast.com susijusios sąlygos.

1.3. inobeast.com prekes gali pirkti tik Pirkėjai, kurie atitinka šiuos reikalavimus: 1) yra fizinis asmuo, t. y. pilnametis asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu; 2) yra nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus ir turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) yra juridinis asmuo; 4) yra tinkamai įgaliotas atstovas visų aukščiau nurodytiems asmenims.

1.4. Prekių kainos inobeast.com elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos eurais ir į jas įskaičiuojamas tuo metu galiojantis PVM dydis pagal teisės aktus. Prekių kainos inobeast.com elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų, kuriomis prekės yra siūlomos fizinių parduotuvių.

1.PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. 1.1. Pirkėjui suteikiama teisė įsigyti prekes iš elektroninės parduotuvės www.inobeast.com pagal šias Taisykles.

1.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo laikydamasis šių Taisyklių nustatytos tvarkos.

1.3. Pirkėjas turi teisę keisti arba grąžinti įsigytas prekes pagal šių Taisyklių nustatytą tvarką.

1.4. Pirkėjas privalo pateikti tikslų ir teisingą informaciją registracijos ir pirkimo formose elektroninėje parduotuvėje. Jei Pirkėjo asmens duomenys pasikeičia ir Pardavėjas neinformuojamas apie tai, Pirkėjas patiria visą susijusią nuostolių riziką.

1.5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

1.6. Pirkėjas privalo apmokėti užsakytas prekes ar paslaugas ir jas priimti pagal šių Taisyklių nustatytą tvarką. Jei Pirkėjas pasirenka atsiimti prekes parduotuvėje, jis turi atsiimti prekes pasirinktoje parduotuvėje laikydamasis Taisyklėse nurodytų terminų.

2.PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pardavėjas, laikydamasis nustatytų Taisyklių sąlygų, įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir priimti grąžinamas prekes nuo Pirkėjo.

2.2. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio įspėjimo Pirkėjo, atšaukti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pagal nustatytą apmokėjimo būdą, neapmoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

2.3. Jei kilsta neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju naudodamas užsakyme nurodytus kontaktinius duomenis. Prekių pristatymo terminas prasideda nuo dienos, kai Pardavėjas susisieki su Pirkėju. Pardavėjas taip pat turi teisę, be išankstinio įspėjimo Pirkėjo, atšaukti jo užsakymą šiais atvejais:

2.3.1. Jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

2.3.2. Jei Pirkėjas ne pateikia Pardavėjui prašomos informacijos laiku, kaip nurodo Pardavėjas.

2.3.3. Jei Pirkėjas ne pateikia sutikimo Pardavėjui tikrinti jo asmens duomenis.

2.4. Jei Pardavėjas pastebi, kad Pirkėjas pateikė melagingą, netikslų, klaidinantį arba nepilną informaciją registruojantis arba vėliau, arba jei Pirkėjas pažeidžia kitus šiose Taisyklėse numatytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant atšaukti registraciją, ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltas pasekmes atsako tik Pirkėjas.

2.5. Jei dėl neprognozuojamų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui panašią prekę, kuri kuo labiau atitinka užsakytos prekės savybes. Jei Pirkėjas atsisako priimti tokį pasiūlytą panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tik pagal Taisykles, Privatumo politiką ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitus pareigas, kurios jam nustatomos Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMAS – PARDAVIMAS

3.1. Pirkėjas gali užsakyti ir pirkti prekes iš www.inobeast.com elektroninės parduotuvės pasirinkdamas vieną iš šių variantų:

3.1.1. Registruodamasis internetu www.inobeast.com, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį.

3.1.2. Pirkimas internetu be registracijos www.inobeast.com.

3.1.3. Užsakymo pateikimas telefonu.

3.1.4. Pirkimas fizinėse inobeast parduotuvėse.

3.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo pateikti savo Asmens duomenis, kurie yra būtini tinkamam prekių užsakymo vykdymui, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose, vadovaujantis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjams, kurie pateikia užsakymą telefonu arba Parduotuvėse, taikomos Taisyklės ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą, jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Kai Pirkėjas pasirenka norimą prekę ar paslaugą, sudaro prekių krepšelį ir atlieka visus užsakymo žingsnius, įskaitant mokėjimo būdo pasirinkimą ir patvirtinimą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo įvykdyti pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui patvirtinimo laišką elektroniniu paštu su nuoroda į galiojančias Taisykles.

3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.inobeast.com duomenų bazėje.

4. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

4.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už užsakytas prekes vienu iš šių būdų, tačiau Pardavėjas gali riboti pasirinkimo galimybes:

4.1.1. Naudojantis internetinės bankininkystės sistema, pavyzdžiui, Paysera.

4.1.2. Išankstinio banko pavedimo būdu.

4.1.3. Grynaisiais pinigais arba banko kortele atsiimdant prekes Dvirtex parduotuvėse.

4.1.4. Naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga.

4.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai, įskaitant PVM sąskaitas faktūras ir prekių garantinius talonus, bus jam pateikiami elektroniniu būdu, nurodytu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu, iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose bus nurodomos užsakytos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina su visais mokesčiais ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais nustatyti duomenys.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS, ATSIĖMIMAS

5.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių prekių pristatymo būdų:

5.1.1. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu, t. y. į namus.

5.1.2. Prekių pristatymas į inobeast parduotuves.

5.1.3. Prekių pristatymas į DPD, Omniva siuntų terminalus.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvos teritorijoje per 1-10 darbo dienų.

5.3. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai:

5.3.1. Pirkėjas atlieka apmokėjimą už prekes, jei pasirinktas apmokėjimas banko pavedimu.

5.3.2. Pirkėjas patvirtina užsakymą ir gauna patvirtinimo žinutę elektroniniu paštu, jei pasirinktas apmokėjimas grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių pristatymo/atėmimo metu.

5.4. Jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, Pirkėjas bus informuotas apie prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nepriklausančių nuo Pardavėjo aplinkybių. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju, kad suderintų naujus prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir naujo termino nebuvo suderinta su Pirkėju, Pirkėjas gali atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties ir prašyti pinigų grąžinimo, jei jau buvo sumokėjęs už prekes.

5.5. Prekių atsiėmimo terminai:

5.5.1. Jei Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą Inobeast parduotuvėse, prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo momento, kai Pardavėjas praneša Pirkėjui elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

5.5.2. Jei Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą DPD PickUp ir Omniva siuntų terminale, prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo momento, kai Pardavėjas praneša Pirkėjui elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

5.6. Pirkėjas turi priimti prekes paties asmeniškai ir pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tokį kaip asmens tapatybės kortelė, pasas ar naujos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas. Jei Pirkėjas negali asmeniškai priimti prekių, o jos buvo pristatytos jo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikalauti kompensacijos iš Pardavėjo dėl netinkamo asmeniui pristatytų prekių.

5.7. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei prekės nebuvo pristatytos arba pristatytos neatitinkančiu laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.8. Prekės pristatymo metu Pirkėjas kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas pastebi siuntos pažeidimą, jis turi tai pažymėti siuntos važtaraštyje ir sudaryti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jei Pirkėjas pasirašo siuntos važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta buvo perduota tvarkinga. Jei pristatytos prekės komplektacijoje trūksta tam tikrų dalių ar dokumentų (pvz., garantinio talono), Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Pardavėją apie tai.

5.9. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Kai Pirkėjas pasirašo siuntos važtaraštį, laikoma, kad siunta buvo tinkamai perduota (pristatyta).

5.10. Jei Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą partnerių siuntų terminaluose, Pardavėjas turi teisę pakeisti nurodytą pristatymo būdą, jei dėl siuntos dydžio ir svorio ji negali būti pristatyta į DPD PickUp ar Omniva terminalą. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie šio pristatymo metodo pakeitimą naudodamasis elektroniniu paštu arba telefonu, nurodytu užsakyme.

5.11. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą arba jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, o Pirkėjas jau buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovai susisieks su Pirkėju dėl naujo prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei nepaisant to Pirkėjas vis tiek nesugeba atsiimti prekių arba jų nepavyksta įteikti, tokios prekės bus grąžinamos Pardavėjui, užsakymas bus anuliuotas, o Pirkėjui bus grąžintos sumokėtos už prekes pinigų sumos.

5.12. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą arba jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės bus grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas bus anuliuotas.

6. ATSISAKYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

6.2. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės.

6.3. Tais atvejais, kai nepraėjus 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjas praneša apie atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties, prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekė turėtų būti nenaudota, nesugadinta, švari, nepraradusi prekinės išvaizdos, tinkamai paruošta ir įpakuota. Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę.

6.4. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 5 (Penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

6.5. Pirkėjas turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@inobeast.com arba užpildęs grąžinimo formą www.inobeast.com puslapyje).

6.6. Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

6.7. Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per 1 darbo dieną, privalo kreiptis telefonu į inobeast.com . Pirkėjas atsisakęs sutarties, per 3 (Tris) darbo dienas privalo telefonu arba el. paštu suderinti su Pardavėju prekės grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki Pardavėjo nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 6.3 punkte nurodytus reikalavimus. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (Penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

6.8. Pirkėjui atsisakius sudarytos sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, nebent su Pardavėju yra sutarta kitaip. Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę.

6.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

6.10. Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas.

7. KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Visos parduodamos prekės turi gamintojo nustatytus garantinius laikotarpius. Informacija apie garantinį laikotarpį pateikiama garantiniame talone arba kitame dokumente, kurį gausite.

7.2. Jei prekė sugenda garantiniu laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai gedimai neatsiranda dėl gamintojo ar inobeast.com kaltės, remontas bus atliktas nemokamai.

7.3. Jei prekė sugenda ir reikia garantinio remonto, galite susisiekti su inobeast.com, naudodami nurodytus kontaktus.

7.4. Pateikdami prekę remontui, būtinai privalote pateikti dokumentą, patvirtinantį prekės įsigijimą (pvz., sąskaitą-faktūrą arba pinigų priėmimo kvitą).

7.5. Kiekvienos inobeast.com parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės pavadinime ir/ar aprašyme.

7.6. Mes neatsakome už tai, jei inobeast.com parduodama prekė savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais nesutampa su realia prekės dydžio, formos, spalvos ar kitų parametrų išvaizda, dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, kurios nepriklauso nuo mūsų valios. Rekomenduojame perskaityti prekės aprašymą arba pasikonsultuoti su mumis elektroniniu paštu, telefonu arba tiesiogiai parduotuvėje.

7.7. Mūsų teikiamos kokybės garantijos netrukdo ir neapriboja jūsų teisių, kurias įsigijus prekę ar paslaugą netinkamos kokybės atveju nustato teisės aktai.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šios taisyklės buvo sukurtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, papildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus. Pirkėjas bus informuotas apie tokias pakeitimus elektroninėje parduotuvėje. Taisyklės papildymai ar pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie bus pateikti elektroninėje parduotuvės sistemoje.

8.3. Šių taisyklių taikymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.4. Visi ginčai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, bus sprendžiami derybų būdu. Jei per 30 kalendorinių dienų nepavyks susitarti, ginčai bus sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

8.5. Jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į rašytinę pretenziją, susijusią su inobeast.com pirkimu, Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faksas: (85) 279 1466, interneto svetainė: www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.